U bent hier

Mijn missie

Mijn missie is om mensen op weg te helpen de handleiding van henzelf of hun kind te vinden.

 

Het is belangrijk:

te worden gezien

te worden gehoord 

te worden begrepen

 

Als je voelt dat je mag zijn wie je bent, met of zonder autisme, dan geeft dat rust en zelfvertrouwen. Ik weet uit ervaring hoe anders je leven wordt als je je kind leert omgaan met het autisme. Het is zo belangrijk dat een kind zich begrepen, gezien en gehoord voelt! 

Mijn uitgangspunt is om te focussen op de sterke kanten en die verder te versterken.

 

Ik heb in de loop der jaren veel leerlingen en hun ouders begeleid. Met zeer uiteenlopende problematiek waaronder:

motivatie problemen, pesten, moeite met organiseren en plannen  dyslexie, adhd, add, nld, oppositionele gedragsstoornis en autisme.