U bent hier

ADD

Kenmerken van ADD zijn onder andere:

  • problemen met concentreren 
  • moeite met plannen en organiseren
  • moeite met automatiseren
  • een traag werktempo
  • faalangstig
  • moeite met het afmaken van taken
  • een zwakke luisterhouding
  • een negatief zelfbeeld

Door de problemen die kinderen op school ondervinden zijn er veel die onder hun niveau presteren. Wat het zelfbeeld en het gevoel van geluksbeleving niet ten goede komt. Doordat het overwegend rustige leerlingen zijn worden de tegenvallende resultaten vaak aan 'niet kunnen' toegekend. Of aan 'niet willen' wegens spullen vaak vergeten of huiswerk niet gemaakt. Er wordt net of niet voldoende rekenign gehoden met de kenmerken. Men weet wel dat een leerling ADD heeft maar wat dat in de praktijk betekent is iets anders. Het gebeurt dat het schooladvies wat gegeven wordt is om af te stromen naar een lager niveau.

 

Ook zijn er veel volwassenen die hun school niet of op een veel te laag niveau hebben afgemaakt. Soms vallen voor hen de puzzelstukjes op zijn plaats als een kind de diagnose ADD krijgt.